Η Έκθεση SRREN -IPCC

SREEN.png

Η Ειδική Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την άμβλυνση των Κλιματικών Αλλαγών (SRREN), συμφωνήθηκε και κυκλοφόρησε από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), στις 9 Μαΐου 2011 στο Αμπού Ντάμπι, αξιολογεί την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Καλύπτει τις έξι πιο σημαντικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ένταξή τους στο παρόν και στο μέλλον στα συστήματα ενέργειας. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες που συνδέονται με αυτές τις τεχνολογίες, το κόστος και τις στρατηγικές για την εξάλειψη των τεχνικών όσο και των μη τεχνικών εμποδίων για την εφαρμογή και τη διάδοσή τους.
H Δομή της Έκθεσης SRREN-IPCC

Η Ειδική Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την άμβλυνση της Κλιματικής Αλλαγής (SRREN) της 3ης Ομάδας Εργασίας (WGIII), αποτελεί μια αξιολόγηση της βιβλιογραφίας των επιστημονικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντολογικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της συνεισφοράς έξι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.Σκοπός της είναι να προσφέρει πολιτικά συναφείς πληροφορίες σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικές διαδικασίες και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Η Σύνοψη αυτή για τους φορείς χάραξης πολιτικής (SPM) προσφέρει μια περίληψη της SRREN, συνοψίζοντας τα πιο βασικά ευρήματα.
LOLAKIO.png
Η SRREN αποτελείται από 11 κεφάλαια.Το 1ο κεφάλαιο θέτει το πλαίσιο για τις ΑΠΕ και την κλιματική αλλαγή. Τα κεφάλαια 2-7 παρέχουν πληροφορίες για έξι τεχνολογίες ΑΠΕ και τα κεφάλαια 8 - 11 ασχολούνται με θέματα ένταξης (Σχήμα).


Το πλήρες Κείμενο της Ειδικής Έκθεσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την άμβλυνση των Κλιματικών Αλλαγών (SRREN)μπορείτε να το μεταφορτώσετε (στην Αγγλική γλώσσα) στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://srren.ipcc-wg3.de/report


3η Παρουσίαση - Διάλεξη : SRREN-IPCC Report
Συνημμένο Αρχείο Power Point


Παρουσίαση της Έκθεσης SRREN (στην Αγγλική Γλώσσα) της IPCC
Συνημμένο Αρχείο Power Point


Περιοχή Συζητήσεων για την Έκθεση SRREN-IPCC

Έχοντας διαβάσει τις παραπάνω παραπομπές και την 3η Παρουσίαση των Διαλέξεων που αφορά την Έκθεση SRREN, αναφέρετε ή και θέστε θέματα προς συζήτηση στην παρακάτω Περιοχή Συζητήσεων!

Ερωτήσεις - Επισημάνσεις για προβληματισμό...

  • Ποιες κύριες κατηγορίες ΑΠΕ εξετάζει η Έκθεση SRREN και ποια είναι η μελλοντική χρήση τους με βάση τα σενάρια που εξετάζει για το 2030 και το 2050;

  • Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή ρύθμιση 20-20-20 για τις ΑΠΕ;

  • Ποίες εφαρμογές πολιτικής χρηματοδότησης προτείνει η Έκθεση SRREN;


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments